Verksamhet

På Pilen grundar sig arbetet på Läroplanen för förskolan och förskoleplan för Stockholms stad. Vår verksamhetsidé bygger också på inspiration från Reggio Emilias filosofi.

Hos oss står trygghet, lek, lärande och respekt för det enskilda barnet i centrum. Här får barnet chans till lek, lärande och skapande i en kreativ och lärorik miljö tillsammans med engagerade pedagoger som är stödjande och medforskande i barnens upptäckarlust.
Barnen bjuds varje dag på god och vällagad mat som tillagas på förskolan av våra två kockar.