Till er föräldrar

Vi värnar om en god föräldrakontakt, hos oss ska ni alltid känna er välkomna!

Den dagliga kontakten är viktig för att information och synpunkter kan framföras mellan förskolan och hemmet. Varje termin bjuder vi in dig som förälder till utvecklingssamtal rörande ditt barns utveckling och lärande. Vi har också ett föräldraråd bestående av två föräldrarepresentanter från varje avdelning. Avdelningarna skickar varje vecka ut sitt veckobrev där det sammanfattas vad man har gjort under veckan, information om nästa vecka samt viktiga datum att komma ihåg.

Föräldramöte hålls en gång per termin och sker avdelningsvis, vi bjuder också in dig som förälder till återkommande evenemang.

Genom tydlig dokumentation, föräldraråd och samtal ges föräldrar hos oss en god insyn i verksamheten.