Avdelningar och ledning

Förskolan består idag av åtta avdelningar med tillhörande stor gård.

Tillsammans är vi ca 40 pedagoger som arbetar på förskolan, huvudman tillika förskolechef är Jesper Patrikson som alltid arbetar på förskolan i närhet till verksamhet och pedagoger samt Maria Ziedorn som är administrativ chef och personalansvarig. Några dagar om året stänger förskolan då all personal har tid för planering av verksamheten.

Våra avdelningar:
Vega 3-5 år
Solen 3-5 år
Vågen 1-3 år
Stjärnan 3-5 år
Lyran 3-5 år
Cassiopeja 1-3 år
Herkules 1-3 år
Pegasus 1-3 år