Visning

Välkomna till Förskolan Pilen på visning!

Monica på vår småbarnsavdelning Cassiopeja håller visning nedan måndagar.
Visningarna börjar 9.30 och det tar ungefär en halvtimme.
Vänligen anmäl er till önskat datum, maria.ziedorn@forskolanpilen.se för att få bekräftelse. Vi tar emot max 8 familjer per tillfälle, era barn är självklart välkomna på visningen.
Varmt välkomna!

OBS!
P.g.a. rådande omständigheter kommer alla visningar att ske utomhus.
Under rådande pandemilag kan vi max ta emot 7 personer, därför tar vi emot 1 person per familj.
Tänk på att även barn räknas in, om ni inte kan komma utan barn behöver ni uppge detta i anmälan!
Samling utanför förskolans stora grind.

VT 2021
25 januari – FULLT
8 februari
22 februari
8 mars
22 mars
12 april
26 april
10 maj
24 maj
7 juni
21 juni